Contact
Folders
Advies
Offerte
 

Huwelijkse voorwaarden, ook voor u?

Huwelijkse voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder het huwelijk wordt aangegaan.

Dat vertaalt zich in een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. Huwelijkse voorwaarden komt men overeen als men wil afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen.

Trouwen op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen?

Als u niet op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd bent u automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd. Dat betekent dat u en uw partner in principe allebei recht hebben op de helft van de bezittingen en schulden die u heeft. In principe, omdat niet alle bezittingen en schulden bij die gemeenschap van goederen horen. Er zijn namelijk twee uitzonderingen:

 • als u of uw partner iets geërfd heeft, kan het zijn dat de erflater (degene die overleden is) bepaald heeft dat die erfenis echt van één van u beiden is door middel van een uitsluitingsclausule. Dat betekent dus dat de erfenis buiten de boedel valt. 
 • de tweede uitzondering zijn pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is.

Wanneer er een einde komt aan het huwelijk bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden, dan heeft elke echtgenoot recht op de helft van het vermogen. Niet alleen de bezittingen worden gedeeld, maar ook de schulden.

Het is dus een redelijk gemakkelijk stelsel, alles is gewoon fifty-fifty. Waarom zou u dan afwijken van dit stelsel en huwelijkse voorwaarden laten opstellen?

Huwelijkse voorwaarden kunnen bij een huwelijk bescherming bieden!
Daar zijn een aantal zwaarwegende argumenten voor. Denk aan:

 • bescherming tegen ondernemersrisico’s: schuldeisers van de ondernemer kunnen het vermogen van de partner niet aanspreken;
 • bescherming van het eigen vermogen (of bepaalde goederen) tegen aanspraken van de (ex-)partner bij echtscheiding;
 • voorkomen van deling van inkomen, schenkingen, makingen of erfenissen;
 • voorkomen van aantasting van het eigen vermogen door gedragingen van de partner;
 • voorkomen van het moeten delen van de eventuele overwaarde van een woning die bij één van u in bezit is bij echtscheiding;
 • voorkomen van het moeten delen bij echtscheiding bij opgebouwd privévermogen.

U brengt als het ware een "veiligheidsmuur" aan tussen u en uw partner. Maar dan wel zonder het primaire van het huwelijk uit het oog te verliezen.

Essentie van huwelijk blijft in stand
Immers, de wederzijdse onderhoudsplicht vormt de belangrijkste regeling van dwingende aard. Daar kan niet van worden afgeweken. Ook niet met huwelijkse voorwaarden. Daarnaast kan ook niet worden afgeweken van regels die 'gezinsbescherming' beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot vereist voor onder andere het verkopen of met hypotheek belasten van de gezamenlijk bewoonde woning en voor het doen van schenkingen.

Het inrichten van de huwelijkse voorwaarden
Welke huwelijkse voorwaarden voor u het beste zijn kan hier niet gezegd worden. Er zijn namelijk verschillende zaken van belang. Denk aan onder andere:

 • de wens het bestaande en/of toekomstige inkomen en vermogen te delen;
 • de bereidheid het 'verlies in verdiencapaciteit', dat kan optreden door het uitoefenen van verzorgende en opvoedende taken, te compenseren;
 • de wenselijkheid een onderneming te beschermen tegen de gevolgen van echtscheiding;
 • de mate waarin partijen het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij echtscheiding wensen te delen;
 • de verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.

Een van de grootste problemen bij het opstellen van een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden wordt gevormd door het feit dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een lange duur. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden veranderen.

Huwelijkse voorwaarden bij voorkeur voor het huwelijk maar kan ook tijdens!

Huwelijkse voorwaarden worden bij voorkeur voor het huwelijk opgesteld. Als het huwelijk eenmaal is gesloten kunt u ook nog huwelijkse voorwaarden maken, maar dan is de algehele gemeenschap van goederen al ontstaan (die moet dan weer verdeeld worden) en schuldeisers zouden benadeeld kunnen worden op die manier wat hert er niet eenvoudiger op maakt. Het kost dan ook allemaal meer tijd en geld.

Huwelijkse voorwaarden opheffen
Het maken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk kan ook ten doel hebben om alsnog de algehele gemeenschap van goederen te laten ontstaan. Dat doet zich nogal eens wanneer er voor het huwelijk huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld waarbij iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten (omdat één van u bijvoorbeeld een risicodragend beroep of bedrijf uitoefende).  

Als u op leeftijd bent gekomen en het beroep of bedrijf na succesvolle uitoefening is gestaakt, zal het vermogen zich meestal bij de ondernemende echtgenoot hebben opgehoopt. Als die overlijdt, vererft zijn hele vermogen naar zijn echtgenote en de kinderen.

De kinderen erven dan meer dan zij zouden hebben geërfd als de gemeenschap van goederen had bestaan. Dan zou immers slechts de helft van het vermogen vererfd zijn. Voor het betalen van erfbelasting kan dat nogal wat schelen. Als u de uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen ongedaan wil maken zult u nieuwe huwelijkse voorwaarden moeten laten opstellen en daarbij de gemeenschap van goederen invoeren.

Wat Anotaris voor u kan betekenen
Vaak krijgen wij vragen van cliënten of huwelijkse voorwaarden verstandig zijn. Wij zeggen in principe altijd ja maar brengen daarbij wel een nuance aan: het verschilt van geval tot geval. Daarom bieden wij altijd een vrijblijvend gesprek aan om de situatie beter te kunnen inschatten. Alleen zo kunnen wij onze cliënten van een goed advies voorzien.

Dus mocht u met de vraag zitten of ook u huwelijkse voorwaarden zou moeten laten opstellen? Aarzel dan vooral niet om te bellen voor een vrijblijvend gesprek!

Het komt ook wel eens voor dat cliënten het liever gisteren dan vandaag geregeld willen hebben. Indien u vantevoren even belt dat dit bij u het geval is bent u ook dan bij ons aan het juiste adres!

Service!
Naast ons scherpe tarief bieden wij onze cliënten ruime openingstijden. Wij zijn namelijk niet alleen open tijdens kantoortijden maar ook in de avonden én op de zaterdagen: standaard!